"Доставка на преносими компютри и друга техника за нуждите на проект "NFM - 2013 - BG14-3"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 17.03.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
Информация относно гаранции за изпълнение

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 17.03.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2015 17:30

Още
"Изграждане на интернет портал - humanrights.bg"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 11.03.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ В АОП 2015

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.03.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.03.2015 17:30

Още
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства- различни марки"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 19.02.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ