“Извършване на строителни дейности по поддръжка на сградата на МП на ул. „Аксаков“ № 5 и възлагане на инженеринг /проектиране и изпълнение/ на козирка /навес/ пред същата и преустройство на първи етаж на сградата”

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 10.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.08.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Инвестиционен проект на обект „Основен ремонт и преустройство на част от сграда на площад „Акад. Николай Хайтов” № 8, гр. Асеновград“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 06.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Закупуване на периферна техника за нуждите на МП“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 31.07.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за строеж „Извършване на ремонтни работи по фасада на сграда на МП в гр. Бургас, пл. „Жени Патева"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.07.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.07.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Извънгаранционно обслужване и ремонт на моторни превозни средства собственост на Министерство на правосъдието“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на мероприятия за нуждите на проектни дейности по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, изпълнявани от Дирекция ППРБЕСПЧ“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 12.06.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ