„ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЪЧНИК С ПРАВИЛА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 02.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
“Обзавеждане и оборудване на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Ловеч, гр. Търговище, гр. Силистра и гр. Кърджали“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
Извършване на санитарна дезинфекция и дератизация в сградите на МП “

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Извънгаранционно обслужване и ремонт на моторни превозни средства - собственост на Mинистерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДИТЕ НА МП”

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Комплексно почистване на моторните превозни средства – собственост на МП”

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.07.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
“Строително-монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона” в гр. Ловеч, гр. Търговище, гр. Силистра и гр. Кърджали“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на правосъдието

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 23:59

Статус: Затворена

Още
„Достъп и пренос през разпределителната мрежа в две обособени позиции“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 28.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ