„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Проектиране и изграждане на пешеходна рампа и монтиране на стълбищен подемник в сградата на Районен съд гр. Златоград“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 10.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на канцеларски материали“, Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация” за 2016 г.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 05.02.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.02.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване и разпространение на Практическо ръководство върху критериите за допустимост на ЕСПЧ“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 28.01.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.02.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване на допълнителен тираж от учебника по права на човека: „Право на Европейската конвенция по правата на човека“ на Харис, О’Бойл, Бейтс и Бакли“.

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.01.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на копирна хартия“, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ за нуждите на Министерство на правосъдието – Централна администрация

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 22.12.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието-Централна администрация“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 16.12.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.01.2016 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ