"Доставка и монтаж на асансьорна уредба и частични ремонтни работи в сградата на районен съд гр. Карнобат"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 25.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Подмяна на дограма на сградата на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. ПЪРВОМАЙ“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 24.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Основен ремонт на покрив и машинно помещение за обект: „Преустройство, основен ремонт и промяна на част от съществуващата сграда за нуждите на Административен съд – Шумен“ гр. Шумен бул. „Славянски“ № 64.“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 23.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Изграждане на външна връзка за газоснабдяване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич“

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 05.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Изграждане на външна връзка за електрозахранване към обект „Преустройство на сграда за Административен съд гр. Добрич”

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 04.11.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора"

Процедури по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 29.10.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ