„Поддържане на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на компютърна техника за нуждите на служителите на министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 28.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
“Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 11.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„Аутсорсинг на печатните услуги“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 27.09.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
„ИЗГОТВЯНЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА 14 БРОЯ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.09.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
“Координационни срещи и публични събития за промотиране резултатите от напредъка по изпълнението на показателите за напредък в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия“.

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 01.09.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2016 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Извънгаранционно обслужване и ремонт на моторни превозни средства собственост на министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 14.07.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2016 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ