„Изграждане на пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление в съдебната палата гр. Ловеч“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 03.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.09.2015 17:30

Статус: Възложена

Още
"Ремонт на вход и оформяне на подход към Съдебна палата, гр. Кърджали, в УПИ I, кв. 225, бул. "Беломорски" № 48".

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 02.09.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Отпечатване и разпространение на Наръчник по ЕКПЧ за неюристи“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.09.2015 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Извършване на строителни дейности по поддръжка на сградата на МП на ул. „Аксаков“ № 5 и възлагане на инженеринг /проектиране и изпълнение/ на козирка /навес/ пред същата и преустройство на първи етаж на сградата"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 27.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Извършване на строителни и монтажни работи в сграда на МП – ЦА, бул. „Дондуков“ 2 А“

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 26.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
"Основен ремонт на покривна хидроизолация, подмяна на стъклопакети на стъклен купол и изграждане на архив в сградата, предоставена за нуждите на Административен съд – София град"

Публични покани по ЗОП

Дата на създаване на преписката: 17.08.2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.08.2015 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ