„Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 20.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.04.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Извършване на ТВ услуги“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 19.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
Анализ на прилагането на Наказателни кодекс и оценка на изпълнението на Концепцията за наказателната политика 2010-2014г.

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 19.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.05.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Избор на доставчик на топлинна енергия“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 12.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.04.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЪЧНИК С ПРАВИЛА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 02.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Мерки за информация и комуникация по проект: „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 23.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.04.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ