Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на правосъдието

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 29.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
„Достъп и пренос през разпределителната мрежа в две обособени позиции“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 28.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕГИСТЪРА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ"

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 28.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2018 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 14.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 08.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка за смазочни материали за автомобили и автокозметика“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 08.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ