„Разработване и пускане в експлоатация на информационна система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 31.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.07.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„Изграждане на автоматизирана информационна система (АИС) “Единен регистър на вещите лица (ЕРВЛ)“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 28.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на бланки и пощенски пликове“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 28.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.06.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
„Застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 22.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.06.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
Доставка на лицензиран софтуер и оборудване за осъществяване на видеоконферентна връзка в МП, за нуждите на Българското председателство на ЕС, съгласно изискванията на Съвета на ЕС

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 21.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
"Доставка за смазочни материали за автомобили и автокозметика"

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 08.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.05.2018 23:59

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на канцеларски материали“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 02.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ