„Оценка на удовлетвореността от съдебната власт“ – Дейност 1 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 28.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса“, Дейност 3 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 27.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„Мерки за информация и комуникация по проекта“, Дейност 5 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 25.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 24.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на компютри, олекотени преносими компютри, таблети и монитори за нуждите на служителите на МП“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 21.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.08.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„Извънгаранционно обслужване и ремонт на моторни превозни средства - собственост на Mинистерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 12.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„ Информация и комуникация по проект: „Модернизиране на пенитенциарната система в България“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 11.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2018 17:30

Статус: Затворена

Още
„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 11.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.07.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИРАН СОФТУЕР И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА В МП

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 02.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ