Покана за индикативни оферти по процедура: „Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 12.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00

Статус: Отворена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ