Дата на създаване на преписката: 31.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2017 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-83
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Възложена

„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“ 

  • Pokana_HP_sait 2017-10-31

    Покана, документи и приложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ