"РАЗРАБОТКА НА НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 27.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-38
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ