Дата на създаване на преписката: 21.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-101
Процедура: Пряко договаряне
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ