Дата на създаване на преписката: 02.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-58
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ