Дата на създаване на преписката: 30.03.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-16
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Затворена


  • Protokol_1_sait 2018-04-11

    Протокол № 1 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ