Дата на създаване на преписката: 30.03.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-16
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Изпълнена


 • Protokol_1_sait 2018-04-11

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Saobshtenie_cenovi_predl_sait 2018-04-19

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Reshenie_izp_sait 2018-04-27

  Решение за класиране и определяне на изпълнител
 • Doklad_sait 2018-04-27

  Доклад за дейността на комисията
 • Protokol_2_sait 2018-04-27

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol_3_sait 2018-04-27

  Протокол № 3 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ