Дата на създаване на преписката: 13.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.05.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-31/2019
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Отворена

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Лексмарк за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ