„Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на климатизатори в сградите на Министерство на правосъдието, находящи се в гр. София на ул. „Славянска“ №1, бул. „Дондуков“ №2А и на централна климатична инсталация „CLIVENT R- 407С“, находяща се на ул. „Аксаков“ №5“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 02.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-80
Процедура: Събиране на оферти с обява
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ