Дата на създаване на преписката: 18.01.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.02.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-2
Статус: Отворена

Документацията за обществената поръчка е изготвена от  "Стемо" ООД, с ЕИК 817080126, изпълнител на договор рег. № 93-00-261/27.07.2018 г. с предмет: „Преглед на технологичните и организационните средства за изпълнение на вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в СП и разработване на наръчник с единни правила и процедури. разработване и въвеждане на СУСИ в МП и ВРБ (АВ, ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ)“. Линк към електронната преписка в профил на купувача на Министерство на правосъдието : http://profile.mjs.bg/55d81636c39b8afa84ed4808a6bc0373


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ