„Възстановяване и ремонт на покриви и други щети по приложен опис, констатирани след проливен дъжд и градушка на 08.07.2014г. в гр. София, на съдебен сграден комплекс с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №54 в УПИ I, кв. 47, м. „Лагера“ по плана на гр. София“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 09.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2014 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 92-28-208
Процедура: по чл.90, ал.1, т.3 и т.8
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ