Дата на създаване на преписката: 31.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.09.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-53
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ