Дата на създаване на преписката: 22.03.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-37
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ