Дата на създаване на преписката: 22.03.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-37
Статус: Възложена

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ВЪЗЛОЖЕНА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 И № 2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 НЕ Е СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, ТЪЙ КАТО ИЗБРАНИЯТ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ УЧАСТНИК ПИСМЕНО СЕ ОТКАЗА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 НЯМА УЧАСТНИК, С КОГОТО ДА СЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 И № 6 ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПРЕКРАТЕНА.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ