Дата на създаване на преписката: 13.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-65
Процедура: Открита процедура
Статус: Отворена


 • obiavlenie 2017-09-13

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
 • reshenie 2017-09-13

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
 • ZAGL_STRANICA 2017-09-13

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА
 • Documentation 2017-09-13

  ДОКУМЕНТАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ