Дата на създаване на преписката: 19.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2019 17:30


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ