Дата на създаване на преписката: 28.10.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-33
Процедура: по чл. 20, ал.3 от ЗОП
Статус: Възложена

„Доставка на компютърна техника за нуждите на служителите на министерство на правосъдието“

 • Obyava_scan 2016-10-28

  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
 • Zaglavna_str_dok_scan 2016-10-28

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • Documentacia_PC_21_10_2016_SAIT 2016-10-28

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБРАЗЦИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 • Info_za_obyava_scan 2016-10-28

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА В АОП
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ