Дата на създаване на преписката: 30.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2017 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-44
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ