Дата на създаване на преписката: 11.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-83
Процедура: По чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ