„Преглед на технологичните и организационните средства за изпълнение на вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в СП и разработване на наръчник с единни правила и процедури. разработване и въвеждане на СУСИ в МП и ВРБ (АВ, ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ)“. | Начало
Дата на създаване на преписката: 27.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-43
Статус: Възложена


 • obiavl_vuzloj_poruchka_10.08.2018_scan 2018-08-10

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
 • dogovor_part_1 2018-08-10

  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
 • dogovor_part_2 2018-08-10

  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
 • dogovor_part_4 2018-08-10

  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ