Дата на създаване на преписката: 23.03.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-5
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Изпълнена

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието”

  • Pokana_sait 2018-03-23

    Покана, документи и приложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ