Дата на създаване на преписката: 08.12.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-61
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ