Дата на създаване на преписката: 27.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.08.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-17
Процедура: Открита процедура
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ