Дата на създаване на преписката: 28.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.03.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-19/19
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ