Дата на създаване на преписката: 04.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-53
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ