Дата на създаване на преписката: 02.12.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-43
Статус: Възложена


  • Dogovor 2016-12-20

    Договор с приложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ