Дата на създаване на преписката: 17.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-116
Статус: Затворена


  • Protokol_1_sait 2018-11-07

    Протокол № 1 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ