„Извършване на предпроектно техническо и финансово проучване и изготвяне и представяне на заключение за материалното състояние на обектите, включени в предефиниран проект „Укрепване на капацитета на персонала на затвора, изграждане на пилотно съоръжение, свързано с център за обучение и подобряване на възстановителните мерки на затворниците“, предефиниран проект „Осигуряване на безопасни и сигурни условия в местата за задържане“ и предефиниран проект „Повишаване на капацитета на полицията и създаване на благоприятни за децата условия и процедури за деца в конфликт със закона и деца, нуждаещи се от закрила“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 23.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-115
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ