Дата на създаване на преписката: 30.03.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2017 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-25
Процедура: Покана за участие във вътрешен конкурентен избор по реда чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Статус: Затворена


  • Pokana 2017-03-30

    Покана с приложения
  • Suobshtenie 2017-04-12

    Съобщение за отваряне на ценовите предложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ