„Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса“, Дейност 3 по проект „Ефективен достъп до правосъдие“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 27.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-77
Статус: Отворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ