Дата на създаване на преписката: 11.10.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-41
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ