Дата на създаване на преписката: 11.10.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-41
Статус: Възложена


  • dogovor_imz_uniqa_scan 2017-01-04

    ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
  • spisuk_mp_act 2017-01-04

    СПИСЪК НА ИМУЩЕСТВОТО НА МП
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ