Дата на създаване на преписката: 20.03.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-6
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Изпълнена

“Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ