Дата на създаване на преписката: 09.10.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-107
Статус: Отворена

Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ