Дата на създаване на преписката: 03.11.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 23:59
Статус: Затворена


  • Saobshtenie_ceni_sait 2017-11-15

    Съобщение за отваряне на ценовите предложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ