„Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител по Дейност 2 от проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ | Начало
Дата на създаване на преписката: 18.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.02.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-103
Статус: Възложена


 • protokol_1_02.03.2018_scan 2018-03-02

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • suobshtenie_ceni_13.03.2018_scan 2018-03-13

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ
 • doklad 2018-03-30

  ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • protokol_4 2018-03-30

  ПРОТОКОЛ № 4 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • reshenie 2018-03-30

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 • protokol_2 2018-03-30

  ПРОТОКОЛ № 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • protokol_3 2018-03-30

  ПРОТОКОЛ № 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ